ESITYSTAIDEILTA VOL. 2.2.

RAKKAUSRADIO 

Esitystaiteilijat Lea Kalenius, Katja Luhtala, Anu Nirkko ja Maija Saksman suorittavat vapaamuotoisen vastaluvun vallitsevalle rakkaudettomuuden politiikalle.

"Matematiikassa jokaisella kokonaisluvulla x on vastaluku − x, jolle pätee x + (−x) = 0. Vastaluku liittyy käsitteenä matematiikassa kahden luvun yhteenlaskuun, jonka tulokseksi saadaan nolla. a+b=0⇔a=0−b=−b⇔ 0−a=−a

Tällöin sanotaan, että molemmat luvut a ja b ovat toistensa vastalukuja ja ne sijaitsevat lukusuoralla yhtä kaukana nollapisteestä.”

Vastaluvun käsitteen insproimana ryhmä on käyttänyt tekstiensä pohjana vallanpitäjien negatiivista ja todellisuudesta vieraannuttavaa puhetta ja kirjoituksia. Rakkausradio virittää päinvastaisille taajuuksille luomalla elävän ja rönsyilevän, hyvyyden ja rakkaudellisuuden mahdollisuuksia avaavan tilan monissa sävyissään. Performanssi on Yön kollektiivisen kirjoittamisen work in progressia ja saattaa sisältää puheen lisäksi improvisatorisia elementtejä, musiikkia, komediallista ja rytmillistä materiaalia tai irrationaalilukuja.

ESITYKSEN KESTO noin 15 min

------------------------------------------------------------------

KUVITTEELLISTEN OLENTOJEN TANSSIT
Lotta Suomi ja Heli Keskikallio

Esitys pohjautuu argentiinalaisen nykykirjailijan Jorge Luis Borgesin Kuvitteellisten olentojen kirjaan, jossa Borges listaa hakuteosmaisesti, omistautuneesti ja tarkasti kuvitteellisia olentoja ja hirviöitä, joita ihminen on mielikuvitellut eri aikoina ympäri maailman. Esityksessä mielikuvitellaan ja juhlitaan meissä asuvaa olioisuutta.

Esityksessä luetaan ääneen valikoituja Borgesin listaamia olentoja, tanssitaan tekstin inspiroimia ruumiillisia olioita ja esitetään lyhyitä musiikkinumeroita erilaisilla instrumenteilla. Luettu teksti, tanssi ja musiikki lomittuvat toisiinsa ja rakentavat 15-20 minuutin mittaisen esityspyrähdyksen.