Tillgänglighet och principerna för utrymme

 

Vi respekterar varandra

I konstnärsföreningen Yö accepteras ingen slags av diskriminering eller trakasseri.
Vi uppmuntrar alla att intervenera i sådant beteende.

Be om tillstånd från alla du fotograferar på stängda evenemang.
Vid offentliga tillställningar tas bilder efter god sed.

 

Tillgänglighet

Yö Galleria går även in via bakdörrsrampen.
Dörröppningens bredd är 80 cm och rampens lutningsvinkel är 9 grader.
Dörröppningen innehåller två låga trösklar.
Dörröppningen till toaletten är 80 cm bred.

 

Ge feedback

Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer!

All feedback behandlas konfidentiellt och besvaras personligen.
Du kan också lämna feedback anonymt.