Introduktion

Konstnärsföreningen Yö genomför ett workshopsprojekt i hybrid form, som påbörjades i juni 2021 och fortsätter till december 2022, projektet är finansierat av Nylands förbund. 

Projektet i sin helhet består av planering och upp starten av detta pilotprojekt som består av praktiska verkstäder (workshops) i hybrid form. Dessa workshops genomförs via nätet men också på plats som praktiska verkstäder. Som del av planeringen av dessa workshops genomförs en serie seminarier, resultatet av dessa seminarium sammanställs till en publikation; Anvisningar för workshops i hybridform, som kommer göras tillgänglig för intresserade inom kulturfältet. 

Under pilotprojektet anordnar Yö rfs medlemskonstnärer en serie hybrida workshops. Som del av initsiativet skapas även en modererad diskussions platform för att dela erfarenheter av lyckad praktik. Projektet utvecklar och stödjer konstnärers välmående och ekonomiska situation genom metoder av ömsesidigt lärande och delgivande av kunskap.

Mer information om workshoperna samt hur man anmäler sig kommer snart. 

Kontakt: taiteilijayhdistys.yo@gmail.com

Tel: 0440306644